ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προσωπικά στοιχεία:

 1. Όνομα: Ασημίνα

 2. Επώνυμο: Ζαμπούνη

 3. Ημερομηνία Γέννησης: 04/12/1959

 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά (φοιτητές)

Τίτλοι σπουδών:

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Εκπ. Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

 1. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) επιπέδου C1

    Εκπ. Ίδρυμα: INSTITUT FRANCAIS D ATHENES (ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ)

 

 1. Τίτλος: ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

    επιπέδου Β2

 Εκπ. Ίδρυμα: ΥΠΕΠΘ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ    ΓΛΩΣΣΩΝ

 

 1. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιπέδου 1: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΥΠΕΠΘ)

 

Επιμόρφωση

Α. ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

1. «Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης»

Από: 04/11/2006 Έως: 17/12/2006 (50 ώρες)

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Β. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων»

Από 25/06/2012 Έως 06/07/2012 (70 ώρες)

Διοργανωτής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ. ΣΤΙΣ ΤΠΕ

1. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

Από: 12/03/2003 Έως: 26/05/2003 (48 ώρες)

Διοργανωτής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ – Έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

2. «Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ 2002-2003» (66 ώρες)

Διοργανωτής: ΥΠΕΠΘ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δ. ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

1. «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας»

Από: 01/11/1995 Έως: 22/12/1995 (40 ώρες)

Διοργανωτής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ε. ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

1. «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους»

Από: 20/01/2002 Έως: 01/03/2002 (102 ώρες)

Διοργανωτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. «Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Από: 01/2008 Έως: 02/2008 (50 ώρες)

Διοργανωτής: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

2. « Θεωρία και Πράξη της μεθόδου Project»

11/12/2004, 29/01/2005, 26/02/2005, 02/04/2005 (36 ώρες)

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

3. «Πράσινα σχολεία: σχολεία του 21ου αιώνα»

Από: 26/11/1997 Έως: 27/11/1997

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

4. «Περιβαλλοντικά προβλήματα από τις φυσικές καταστροφές»

Από: 14/12/1999 Έως: 15/12/1999

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

5. «Μεθοδολογική προσέγγιση του νέου εκπαιδευτικού υλικού για την ΠΕ»

Από: 01/11/2000 Έως: 02/11/2000

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

6. «Το δάσος - αναδάσωση του Ποικίλου όρους»

Από: 17/10/2001 Έως: 18/10/2001

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

7. «Παιδαγωγικές τεχνικές περιβαλλοντικής και θεατρικής αγωγής»

Από: 02/03/2002 Έως: 03/03/2002

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων

Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. 7ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο «Περιβάλλον, Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής»

Από: 24/11/2006 Έως: 26/11/2006

Διοργανωτής: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

2. «Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού»

Από: 04/11/2003

Διοργανωτής: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

3. «Εύηνος ποταμός: Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου»

Από: 28/11/2004 Έως: 30/11/2004

Από: 03/03/2011 Έως: 05/03/2011

Διοργανωτής: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ

4. «Το Δέντρο που πληγώνουμε – Πηγή πλούτου, έμπνευσης και πολιτισμού»

Από: 06/04/2006 Έως: 08/04/2006

Διοργανωτής: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ

 

Β. ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

1. 32ο Συνέδριο «Ο Αριστοφάνης και η Αρχαία Κωμωδία»

Από: 10/11/2005 Έως: 12/11/2005

Διοργανωτής: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

2. «Θέματα Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας»

Από: 04/04/2006

Διοργανωτής: 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ


 

Γ. ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

1. «Μουσειοδιαδρομές»

Από: 05/02/2005

Διοργανωτής: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ. ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

1. «Εξετάσεις – Σπουδές – Επαγγελματικές Επιλογές»

Από: 12/05/2003

Διοργανωτής: ΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ

 

Ε. ΣΤΙΣ ΤΠΕ

1. «Πολιτισμική πληροφορική και εκπαίδευση»

Από: 24/11/2000

Διοργανωτής: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ


 

Επιστημονική δραστηριότητα

Α. Συγγραφικό και ερευνητικό έργο

 1. δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Μινωική Κρήτη»*

 2. δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Αρχαίοι Ελληνικοί ναοί»*

 3. δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Νεολιθικός πολιτισμός στην Ελλάδα»*

 4. δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη «Διαχείριση των απορριμμάτων»*

 5. δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Το δάSOS»*

(Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη γνώση, την ενεργοποίηση, την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο: στους μαθητές/τριες προβάλλονται διαφάνειες επιμέρους ενοτήτων των θεμάτων, που σχολιάζονται διεξοδικά από τον/την εκπαιδευτικό και στις οποίες καλούνται να εκθέσουν, κατά το δυνατό, τη γνώμη τους τα παιδιά. Για τα ίδια θέματα, χωρισμένοι σε ομάδες, συγκεντρώνουν υλικό αξιοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία, πληροφορίες από το διαδίκτυο. Οι επισκέψεις στο πεδίο, με στόχο τη βιωματική επαφή και την περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα, επιβάλλονται. Στη συνέχεια, αφού χωριστούν σε ομάδες, συμβουλεύονται πίνακες με φωτογραφικό υλικό και ενημερωτικά κείμενα, και επεξεργάζονται φυλλάδια εργασίας φιλικά προς αυτά (ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης, αντιστοιχίες, σωστό-λάθος, ακροστιχίδες, μεσοστιχίδες, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα), σχεδιάζουν, χρωματίζουν, παίζουν παζλ, επιτραπέζια παιχνίδια, κάνουν διάφορες κατασκευές (αγγεία, ειδώλια, κοσμήματα, εργαλεία, μακέτες κλπ) με ποικίλα υλικά και τεχνικές, κάνουν θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, ώστε μέσα από το παιχνίδι και τις δημιουργικές δραστηριότητες να κατακτούν τη γνώση)

 1. Ιστορία Γ’ Γυμνασίου (βοήθημα για τους μαθητές με φυλλάδια εργασίας ανά μάθημα)

 2. Αρχαία Ελληνικά Α΄ Γυμνασίου (βοήθημα για τους μαθητές)

 3. Αρχαία Ελληνικά Β΄ Γυμνασίου (βοήθημα για τους μαθητές)

Β. Μεταφραστικό έργο

Μετάφραση από τα γαλλικά του έργου των Μαρίας Καϊλα και Γιώτας Ξανθάκου «La relation et la perte d΄ Οbjet des enfants «normaux» et institutionalises», που κυκλοφόρησε το 1986 (α΄ έκδοση) από τις εκδόσεις Ντουντούμη με τον τίτλο «Μάνα, η πρώτη ερωμένη»

 

Γ. Συμμετοχή σε σεμινάρια με την ιδιότητα της επιμορφώτριας ή της εισηγήτριας

1. Επιμορφώτρια Φιλολόγων στα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Στο 3ο Επιμορφωτικό Κέντρο Γ’ Αθήνας, 2ο Ενιαίο Λύκειο Χαϊδαρίου (06/08-09-2006)

2. Επιμορφώτρια Φιλολόγων στα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Στο Επιμορφωτικό Κέντρο Κορίνθου, 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου (05-09-2007)

3. Εισηγήτρια στις εργασίες του συνέδριου «Διασφάλιση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού έργου» του 2ου Γραφείου ΔΕ Γ΄ Αθήνας με θέμα «Πρόγραμμα Αγροτουρισμού στην Εκπαίδευση» (19/03/2005)

 

Βραβεύσεις

 1. eTwinning Quality Label για το έργο TWIN TOWNS (2009)

 1. eTwinning Quality Label για το έργο WELCOME IN OUR CITIES (2010)


 

Πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών

Γυμνάσιο Σερίφου

1984-85:

 

Γυμνάσιο Θήρας

1985-86:

1986-87:

 

5ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

1993-94:

1994-95:

1995-96:

1996-97:

1997-98:

1998-99:

1999-2000:

2000-01:

2001-02:

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

για την εκπόνηση ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning με θέμα «Welcome In Our Cities», με συντονιστικό ρόλο

 

3ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

2010-11

 

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

2011-12


 

Άλλες δράσεις

 

Καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα