ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αξιοποίηση του σχολικού κτηρίου ως Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας μαθητών/τριών

του 2ου και του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

 

Αξιοποίηση του σχολικού κτηρίου για τη διοργάνωση του καλοκαιρινού campus του Δήμου

Χαϊδαρίου

 

Αξιοποίηση του σχολικού κτηρίου από τον Δήμο Χαϊδαρίου ως Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

 

Αξιοποίηση του σχολικού κτηρίου από τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. για την επιμόρφωση ενηλίκων