2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                           ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2015 - 2016

    Τηλ: 2105315765, 2105317402

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Βασική αποστολή του Σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους ανθρώπους, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Θα πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, ώστε αυτοί να γίνουν υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες, που θα σέβονται τον εαυτό τους, τον άλλο, το περιβάλλον, τη δημόσια περιουσία, που θα χαρακτηρίζονται από δημοκρατικές ιδέες, που θα μπορούν να συνεργάζονται, να κρίνουν, να δημιουργούν, να διαλέγονται, να διεκδικούν. Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου και την επίτευξη των στόχων του, απαιτείται ένα πλαίσιο με κανόνες, που να είναι σεβαστοί και να τηρούνται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας απαρεγκλίτως.  Για τον σκοπό αυτό συντάχτηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου μας, που διέπεται από τα «αυτονόητα», τα οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο υπενθυμίζονται, γιατί τα παιδιά πρέπει να οριοθετούνται.

 

1.   Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο και τον δέοντα σεβασμό, όταν απευθύνονται προς τη Διεύθυνση, τους καθηγητές, τις καθηγήτριες και το    βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου.

2.   Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα των συμμαθητών/τριών τους, να τους συμπεριφέρονται δημοκρατικά και κόσμια, να  μην τους    παρενοχλούν, να μην υβρίζουν, να επιλύουν με τον διάλογο και την πειθώ τις διαφορές τους. Η βία, ο εκφοβισμός και ρατσιστικές συμπεριφορές κάθε τύπου  καταδικάζονται απερίφραστα, καθώς δεν συνάδουν με τα δημοκρατικά ιδεώδη του σύγχρονου Σχολείου και πρέπει να αναφέρονται, διότι η ανοχή αποτελεί συνενοχή.

3.   Οι μαθητές/τριες εισέρχονται/εξέρχονται από την κεντρική είσοδο του Σχολείου επί  της  οδού Αναγεννήσεως, η οποία κλείνει μετά το τέλος της πρωινής συγκέντρωσης (08:20) και παραμένει κλειστή μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Σχολείου (14:10). Αναζήτηση άλλου τρόπου εισόδου/εξόδου αποτελεί σχολικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

4.  Μαθητές/τριες, καθώς και οι γονείς που προσέρχονται στο Σχολείο κατά τη διάρκεια της  λειτουργίας του, χρησιμοποιούν την είσοδο του Γυμνασίου επί της οδού Επαύλεως, η οποία διαθέτει κουδούνι και ανοίγει αυτόματα.

5.   Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, να παραμένουν  στην αυλή και  να  παρακολουθούν με τάξη και ησυχία την πρωινή συγκέντρωση, στη διάρκεια της οποίας γίνονται ποικίλες ενημερώσεις που τους/ τις αφορούν.

6.   Ο χρόνος έναρξης και λήξης του μαθήματος πρέπει να τηρείται με σεβασμό από   όλους κάθε ώρα. Μαθητής/τρια που καθυστέρησε, γίνεται δεκτός στην τάξη μόνο με την άδεια της   Διεύθυνσης του Σχολείου και με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.

7.   Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου, οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από τον χώρο του. Σε περίπτωση ανάγκης, οι μαθητές/τριες είναι   υποχρεωμένοι να ζητούν άδεια από τη Δ/νση. Η άδεια απομάκρυνσης από το Σχολείο  δίνεται μόνο μετά  από τηλεφωνική ενημέρωση και έγκριση του κηδεμόνα.

8.   Οι μαθητές/τριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο Σχολείο και να παρακολουθούν όλα  τα μαθήματά τους ανελλιπώς. Απουσίες μιας ώρας ή απουσίες που οφείλονται σε αποβολές δεν δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα. Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής, τα παιδιά προσέρχονται στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου με τη συνοδεία του/ της απουσιολόγου του  τμήματος.

9.   Οι γονείς επιβάλλεται να ενημερώνουν τηλεφωνικά την Διεύθυνση του Σχολείου, αν για  κάποιο λόγο το παιδί τους πρέπει να φύγει από το Σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

10.   Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμβάλλουν στη διατήρηση της τάξης, της ησυχίας  και   του ήρεμου κλίματος στην αίθουσα διδασκαλίας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή    του         μαθήματος.

11.  Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές/τριες έχουν πάντοτε μαζί τους τα σχολικά βιβλία και τετράδια και ο,τιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τα μαθήματα της ημέρας. Η  αδιαφορία    και η  ασυνέπεια λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την αξιολόγηση της επίδοσής τους.

12.   Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι αίθουσες κλειδώνονται και οι μαθητέςτριες κατεβαίνουν στον χώρο της αυλής και δεν τριγυρίζουν ασκόπως στους διαδρόμους. 

13.   Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρουν μπάλες στο σχολείο και να παίζουν στα  διαλείμματα ή στα κενά για τη δική τους ασφάλεια.

14.   Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να συναναστρέφονται με εξωσχολικούς κατά  τη  διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου.

15.   Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε κάθε χώρο του Σχολείου.

 16.   Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία και η χρήση κινητών τηλεφώνων σε κάθε  χώρο    του Σχολείου. Τα τηλέφωνα του Σχολείου βρίσκονται στη διάθεση των μαθητών/τριών και    των γονέων τους. Αν κινητό μαθητή/τριας λειτουργήσει ή χρησιμοποιηθεί στο Σχολείο, η      συσκευή παραδίδεται στη Διεύθυνση του Σχολείου και παραλαμβάνεται  από τον Κηδεμόνα του παιδιού. Αν το παράπτωμα επαναληφθεί από το ίδιο παιδί, θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

17.   Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή               χρήματα, πέρα από τα απολύτως αναγκαία. Σε περίπτωση απώλειάς τους, το Σχολείο δεν    φέρει καμία ευθύνη.

18.   Στο σχολείο κάθε μαθητής/τρια διαθέτει ατομικό ντουλαπάκι που δίνει τη δυνατότητα    τοποθέτησης της τσάντας και των βιβλίων/ τετραδίων κατά τη διάρκεια των  διαλειμμάτων, ώστε να αποτρέπεται η διαρκής μεταφορά τους, που λόγω βάρους μπορεί να προκαλέσει   κακώσεις στη σπονδυλική στήλη. Για το λόγο  αυτό τα παιδιά δεν επιτρέπεται να προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας  με σχολικές τσάντες, παρά μόνο με τα απαραίτητα για τη τη συμμετοχή τους στο μάθημα υλικά.

19.  Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, ποτών κλπ. εντός των αιθουσών διδασκαλίας και του χώρου της Βιβλιοθήκης. Τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους, ώστε το Σχολείο να παραμένει διαρκώς καθαρό.

20.  Η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής, να μην  προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και να ταιριάζει με τη μαθητική τους ιδιότητα.

21.  Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται πολιτισμένα, να διατηρούν όλους τους  χώρους του Σχολείου καθαρούς, να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία,  να σέβονται και να μην καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία. Σε περίπτωση σκόπιμης καταστροφής περιουσίας του Σχολείου ή σκόπιμης πρόκλησης φθορών στο   κτήριο από τα παιδιά, οι γονείς τους οφείλουν να αποκαταστήσουν άμεσα τη φθορά.

22. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις του Σχολείου, καθώς αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής  διαδικασίας,    με δεδομένη την έγκριση των γονέων τους.

23. Καμία εξωσχολική εκδήλωση τμήματος, τάξης ή του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών δεν καλύπτεται από το Σχολείο, αν δεν έχει προηγηθεί επίσημη έγκριση από τη Διεύθυνση  και τον Σύλλογο Καθηγητών/τριών.   

24.   Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εφοδιάζονται με  κολατσιό από το κυλικείο του Σχολείου, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και μόνο.

25.  Επιβάλλεται οι κηδεμόνες να ενημερώνουν την Διεύθυνση του Σχολείου για ζητήματα   υγείας που αφορούν τα παιδιά τους, όπως και για το πώς πρέπει να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, σε περίπτωση ανάγκης. Καλό είναι να εφοδιάσουν το Σχολείο με τα ειδικά            φάρμακα που θα πρέπει να τους χορηγηθούν σε έκτακτες περιπτώσεις.  

26.   Οι κηδεμόνες επιβάλλεται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου σε  περίπτωση        αλλαγής στοιχείων τους, (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα), ώστε η επικοινωνία μαζί τους να είναι πάντα εφικτή προς όφελος των παιδιών.

27.   Οι κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για τη φοίτηση και επίδοση των          παιδιών σε ημέρες και ώρες που θα καθορισθούν βάσει προγράμματος  επικοινωνίας, το     οποίο θα ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση του ωρολογίου  προγράμματος. Σε             περίπτωση κωλύματος, το Σχολείο θα είναι πρόθυμο να  εξυπηρετήσει τηλεφωνικά.

28.   Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κατ’ εξακολούθηση προσέρχονται στο Σχολείο  με καθυστέρηση, καθώς και αυτών που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από το μάθημα, θα          ενημερώνονται τηλεφωνικά από τη Δ/νση του Γυμνασίου.

29.   Σε περίπτωση  επιβολής κυρώσεων στους μαθητές/ τις μαθήτριες του Σχολείου, θα      γίνεται σχετική τηλεφωνική ενημέρωση των κηδεμόνων.

30.   Οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου οφείλουν να παραδίδουν στουςκηδεμόνες τα               ενημερωτικά έντυπα που τους απευθύνει το Σχολείο, καθώς και ο Σύλλογος Γονέων και      Κηδεμόνων, για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία τους.

 

 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                   Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 Μίνα Ζαμπούνη                                                ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ