Παρουσίαση "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας"

Παρουσίαση "Η Ανακύκλωση"

Παρουσίαση "Η Εξαφάνιση των Ειδών"

Παρουσίαση "Η Κλιματική αλλαγή"

Παρουσίαση "Το Περιβάλλον"

Βίντεο "Οικόπολις"

Βίντεο "Λαύριο"

Εικόνες