ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Σήμερα 9/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:10 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και ύστερα από πρόσκλησή της συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που αναλάβει την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει  το Σχολείο  στο Δίστομο, στις 27/10/2017:

    1. Ζαμπούνη Ασημίνα, Πρόεδρος της Επιτροπής

    2. Αντωνοπούλου Αθηνά, Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ19

    3. Συνοδινού Αγγελική, Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ15

    4. Φριντζήλας Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

    5. Ζαφειρέλης Χάρης, εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Η  Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για την ισχύουσα Υ.Α.33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/2017 που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου. Ανέφερε ότι είχε αποστείλει φαξ για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς  για την εν λόγω εκδρομή σε τουριστικά γραφεία και παρουσίασε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο Σχολείο:

 1.  Etam travel service: πούλμαν 50 θέσεων = 420 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
 2. Ktenas travel: πούλμαν 50 θέσεων = 450 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
 3. Vlassopoulos travel services: πούλμαν 50 θέσεων = 420 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, πούλμαν 60 θέσεων = 490 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
 4. Παπαδάκης: πούλμαν  50/53 θέσεων = 480 ευρώ με ΦΠΑ και διόδια, πούλμαν 60/64  θέσεων = 550 ευρώ με ΦΠΑ και διόδια

Η παραπάνω επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων,                   

                                                   αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής  των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου στο Δίστομο, στις 27/10/2017,  στο τουριστικό γραφείο Παπαδάκης, διότι έκανε την καλύτερη προσφορά.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Σήμερα 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και ύστερα από πρόσκλησή της συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που αναλάβει την 4μερη εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει  το Σχολείο  στις Σέρρες – Θεσσαλονίκη από 04/05/17 - 07/05/17  :

1. Ζαμπούνη Ασημίνα, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Αντωνοπούλου Αθηνά, Υποδ/ντρια

3. Δασκαλάκη Αργυρώ, Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ 02, Συνοδός της εκδρομής

4. Φριντζήλας Ιωάννης, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου

5. Κουντούρης Χρήστος,  Πρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Σχολείου

Η  Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους(άρθρο 14 της Υ.Α.129287/Γ2/ΦΕΚ 2769 /Β΄/2011 και το Υπ’αρ.4802/ΙΑ/17-01-2012 ) που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τέσσερις (04) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

1. Smile Acadimos

2. Manessis

3. KtenasTravel

4. Vlassopoulos travel services

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων                   

                                                   αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της4ήμερης  εκπαιδευτικής εκδρομής  των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου στις Σέρρες – Θεσσαλονίκη στο πρακτορείο KtenasTravel

και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι τηρούσε όλες τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το σχολείο στην προκήρυξή του και διότι έκανε την οικονομικότερη προσφορά

Προκειμένου να εγκριθεί η εκδρομή θα διαβιβαστούν στη  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Γ΄ Αθήνας  τα εξής :

1.Ακριβές αντίγραφο απόφασης Συλλόγου διδασκόντων

2.Βεβαίωση Δ/ντή σχολικής μονάδας για ενυπόγραφες δηλώσεις γονέων-κηδεμόνων

3.αντίγραφο ενημέρωσης της τροχαίας για την επικείμενη εκπαιδευτική εκδρομή

4.Αντίγραφο του εγκεκριμένου από τη Δ/νση  προγράμματος  (πολιτιστικό ,περιβαλλοντικό κλπ) σε περίπτωση εκδρομής που αφορά το άρθρο 3 για εσωτερικό και άρθρο 5 για το εξωτερικό

Στο αρχείο του σχολείου τηρούνται το παρόν Πρακτικό  και τα ακριβή αντίγραφα δικαιολογητικών που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβάλλονται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο στο σχολείο ).

Επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου όλες οι προσφορές των υποψήφιων πρακτορείων και θα καταχωρηθεί από τη Διευθύντριά του η εκδρομή στην  ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠEΘ.

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ 15/02/17

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Σήμερα 7/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και ύστερα από πρόσκλησή της συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που αναλάβει την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει  το Σχολείο  στο Μαίναλο, στις 15/02/2017:

1. Ζαμπούνη Ασημίνα, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Αντωνοπούλου Αθηνά, ΠΕ 19, υποδ/ντρια

3. Τσάκωνα Ειρήνη, ΠΕ11, καθηγήτρια

4.  Παπαναστάση Ελευθερία, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

5. Κουντούρης Χρήστος, εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Η  Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για την ισχύουσα Υ.Α.129287/Γ2/ΦΕΚ 2769 /Β΄/2011 που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου. Ανέφερε ότι από τα πέντε τουριστικά γραφεία στα οποία είχε αποστείλει φαξ για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς  για την εν λόγω εκδρομή (Etam travel service, Παπαδάκης, Μακρυνώρης, Βλασσόπουλος, Κυριακάκης) ανταποκρίθηκαν μόνο τα τρία και κατέθεσε προς μελέτη τις προσφορές τους:

 1.  Etam travel service: πούλμαν διώροφο, 550 Ε + ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνονται τα διόδια
 2. Κυριακάκης: 2 λεωφορεία 35 θέσεων, 940 Ε, συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και τα διόδια
 3. Παπαδάκης: λεωφορείο 64 θέσεων, 590 Ε, συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και τα διόδια

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων                   

                                                   αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής  των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου στο Μαίναλο, στις 15/02/2017,  στο τουριστικό γραφείο Etam travel service

διότι η  προσφορά του αφορούσε διώροφο λεωφορείο, που δεν δυσκολεύεται στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό του Μαίναλου σε περίπτωση χιονόπτωσης.

 

 

 

 

 

ΠΡOΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

    ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ    ΜΑΝΕΣΗΣ    HAPPY DAYS    ΙQ HOLIDAYS

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Σήμερα 12/02/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και ύστερα από πρόσκλησή της συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που αναλάβει την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει  το Σχολείο  στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού - Αράχωβα, στις 26/02/2016:

1. Ζαμπούνη Ασημίνα, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Κουλοπούλου Θωμαϊς, Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02

3. Τσάκωνα Ειρήνη, Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11

4. Κοντοστάνου Αναστασία, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

5. Δεσύλλα Αρσενία, εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Η  Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για την ισχύουσα Υ.Α.129287/Γ2/ΦΕΚ 2769 /Β΄/2011 που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου. Ανέφερε ότι από τα πέντε τουριστικά γραφεία στα οποία είχε αποστείλει φαξ για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς  για την εν λόγω εκδρομή (Etam travel service, Παπαδάκης, Μακρυνώρης, Μπερεδήμας, Laky Tours) ανταποκρίθηκαν μόνο τα δύο και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τις σφραγισμένες προσφορές τους:

 1.  Etam travel service: πούλμαν 50 θέσεων = 420 ευρώ
 2. Laky Tours: πούλμαν 50 θέσεων = 440 ευρώ

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων                   

                                                   αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής  των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού - Αράχωβα, στις 26/02/2016,  στο τουριστικό γραφείο Etam travel service

διότι έκανε την οικονομικότερη προσφορά

Επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου οι προσφορές των υποψήφιων πρακτορείων.

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 27/10/15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Σήμερα 09/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου και ύστερα από πρόσκλησή της συγκεντρώθηκαν οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που αναλάβει την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει  το Σχολείο  στα Καλάβρυτα, στις 27/10/2015  :

1. Ζαμπούνη Ασημίνα, Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Κουλοπούλου Θωμαϊς, Καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02

3. Αλτής Παύλος, Καθηγητής κλάδου ΠΕ03

4. Κοντοστάνου Αναστασία, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

5. Δεσύλλα Αρσενία, εκπρόσωπος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Η  Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για την ισχύουσα Υ.Α.129287/Γ2/ΦΕΚ 2769 /Β΄/2011 που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τέσσερις (04) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

 1.  Etam travel service: πούλμαν 50 θέσεων = 450 ευρώ
 2. Axos travel: πούλμαν 50 θέσεων = 480 ευρώ
 3. Papadakis: πούλμαν 50 θέσεων = 500 ευρώ
 4. Sunset: πούλμαν 50 θέσεων = 585 ευρώ

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων                   

                                                   αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής  των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου στα Καλάβρυτα, στις 27/10/2015,  στο τουριστικό γραφείο Etam travel service

διότι έκανε την οικονομικότερη προσφορά.

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο την Παρασκευή 9 Μαϊου 2014.

Για τη μετακίνηση απαιτείται χρήση δύο τουριστικών λεωφορείων 50 θέσεων και ένα 60 θέσεων.

Το Σχολείο ανάρτησε στην ιστοσελίδα του προκήρυξη εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος ανακοινώνοντας τον τόπο προορισμού, το πρόγραμμα της εκδρομής και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε στις 02/05/14 στις 10:00.

Έλαβαν μέρος:

 1. η Δ/ντρια του Σχολείου, κα. Ζαμπούνη Ασημίνα
 2. ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, κος Καρτάλης
 3. ο καθηγητής του Σχολείου, κος Αλτής Παύλος
 4. ο πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών του Σχολείου, Ανδρεαδάκης Λάμπρο

Οι προσφορές ήταν οι εξής:

 1. Etam travel service: πούλμαν 50 θέσεων = 400 ευρώ και πούλμαν 60 θέσεων = 460 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των διοδίων και ΦΠΑ 13% MG travel: πούλμαν 50 θέσεων = 420 ευρώ και πούλμαν 60 θέσεων = 490 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
 2. Μακρυνόρης:  πούλμαν 50 θέσεων = 400 ευρώ και πούλμαν 60 θέσεων = 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, χωρίς ΦΠΑ 13%

Για τη μετακίνηση ομόφωνα επελέγη το Γραφείο Τουρισμού Etam travel service.

 

Από τη Δ/νση του Σχολείου

 

 


                                    


                                    

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Χαϊδάρι, 11/04/2014

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ

                    ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Γ' ΑΘΗΝΑΣ

                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ. 597

        2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

                                                                                                        ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                       

Ταχ. Δ/νση:   Αναγεννήσεως & Επαύλεως                                                          

Ταχ.  Κώδ.:   12461  ΧΑΪΔΑΡΙ                                                             ΚΟΙΝ:                   

Πληροφορίες: Ζαμπούνη Ασημίνα                                   

ΤΗΛ.  και FAX:   210 5315765                                                   

 

                                                                                                                       

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

 

Το Σχολείο μας πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο (Παλαμήδι – πόλη Ναυπλίου) την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014.

Στην εκδρομή πρόκειται να συμμετάσχουν συνολικά άτομα 154 άτομα (148 μαθητές/ τριες – 6 εκπαιδευτικοί).

Ώρα αναχώρησης: 08:00

Ώρα επιστροφής: 20:30

Τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία καλούνται από τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014  μέχρι την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα 14:10 να καταθέσουν στο Γραφείο της Δ/ντριας του Σχολείου σε κλειστό φάκελο τις οικονομικές τους προσφορές.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

α) τουριστικά λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας, με τα δικαιολογητικά καταλληλότητας (απαραίτητα για τον έλεγχο από τη Τροχαία), έμπειρους οδηγούς

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμείται η χρήση διώροφου λεωφορείου.

β) κάλυψη των διοδίων των εθνικών οδών

γ) άδεια λειτουργίας του τουριστικού γραφείου – ειδικό σήμα σε ισχύ

δ) ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 90/314/Ε.Ο.Κ. - ασφαλιστική εταιρεία και αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου

ε) η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αναφέρεται στο τελικό συνολικό κόστος του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η επιτροπή αξιολόγησης του Σχολείου μας θα λάβει υπόψη της, κατά κύριο λόγο, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και κάθε προσφορά κρινόμενη θετική προς το συμφέρον των συμμετεχόντων μαθητών / συμμετεχουσών μαθητριών.

Μετά το πέρας της εκδρομής το τουριστικό γραφείο επιλογής υποχρεούται να παραδώσει στο σχολείο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ